Pakiet Sołectwa dla Ciebie

Informacje


Pakiet umożliwia bezpłatne uczestnictwo w zajęciach sportowych i kulturalnych finansowanych z Funduszu Sołeckiego. 
Przyznawany osobom posiadającym pakiet Tu Mieszkam.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.