• Home
  • Punkty obsługi

Punkty Obsługi

Zapraszamy do wyrobienia Karta Mieszkańca. Trwa to zaledwie 5 minut i nic nie kosztuje. Karta jest wydawana w następujących punktach:


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.