Formularz zgłoszenia przedsiębiorcy

Dane firmyDane kontaktowe osoby reprezentującej firmeDodatkowe daneOpisUdział w karcie mieszkańca


Chce zostać partnerem karty

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.