Pakiet Tu mieszkam

Informacje


Pakiet przyznawany mieszkankom i mieszkańcom gminy Izabelin.
UWAGA, przyznanie pakietu wymaga weryfikacji dokumentów i złożenia oświadczenia.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.