• Home
  • Regulamin Karty „Mój Izabelin”
Image

Regulamin Karty „Mój Izabelin”

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Programu Karta „Mój Izabelin”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.