Image

Jak zostać Partnerem Karty „Mój Izabelin”

Zostań Partnerem Programu „Mój Izabelin”!
Program dla partnerów adresowany jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie gminy Izabelin.
Przeczytaj regulamin dla Partnerów.
Wypełnij formularz deklaracji na stronie https://karta.izabelin.pl/zglos-partnera.qbpage i zaznacz, że chcesz brać udział w programie.
Opisz rodzaj prowadzonej przez siebie działalności, wpisz dokładne dane adresowe, nie zapomnij o godzinach, w jakich działa Twoja firma. Załącz logo.
Jeśli prowadzisz profile na Facebooku i/lub Instagramie, załącz linki do profili.
W dokumencie wypisz, jakie usługi i zniżki możesz zaproponować mieszkankom i mieszkańcom gminy Izabelin, którzy mają Kartę „Mój Izabelin”.
Najpóźniej w ciągu 30 dni od wysłania deklaracji otrzymasz odpowiedź od Urzędu Gminy Izabelin, czy Twoja firma może wziąć udział w Programie. Możesz zostać poproszona/y o uzupełnienie danych.
Jeśli wszystkie informacje będą kompletne, a Twoja firma będzie spełniała wymagania, otrzymasz do podpisania porozumienie.
Jeśli będzie to dokument w formie cyfrowej, należy podpisać go podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym i odesłać do Urzędu Gminy Izabelin.
Jeżeli składałaś/eś wniosek w formie papierowej, otrzymasz dwa egzemplarze porozumienia w takiej samej formie. Porozumienie należy podpisać i dostarczyć do Urzędu Gminy Izabelin (oba egzemplarze).
Otrzymasz dostęp do bezpłatnej aplikacji, która weryfikuje uprawnienia posiadaczy Karty „Mój Izabelin”.
Dostaniesz także logotyp programu w wersji cyfrowej oraz naklejki do umieszczenia w widocznym miejscu w siedzibie Twojej firmy.

Witamy wśród Partnerów Programu „Mój Izabelin”!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.