Jarmark Bożonarodzeniowy

MIEJSCE: parking przy Urzędzie Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, Izabelin C
spotkanie świąteczne mieszkańców

Zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz spotkanie świąteczne dla mieszkańców.
Będą stoiska z przysmakami, rękodziełem i upominkami.
Jarmark uświetnią występy artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych, śpiewanie kolęd, wspólne nagranie świątecznej pocztówki.
Odwiedzi nas św. Mikołaj a zagrają nam Muzikanty.
Zachęcamy do przyniesiania lampionu i zabrania do domu Betlejemskiego Światła Pokoju. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.