• Home
  • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz twierdząco co najmniej jedną z poniższych odpowiedzi, przejdź dalej i "załóż konto"

  • Mieszkam na terenie gminy Izabelin i rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bielany
    Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:
    • pierwszej strony formularza podatkowego za ostatni rok rozliczeniowy z wpisanym adresem zamieszkania w Izabelinie.
  • Mieszkam i jestem zameldowany na terenie gminy Izabelin
    Weryfikacja nastąpi na podstawie meldunku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.