Centrum Kultury Izabelin

ul. Matejki 21, Izabelin C
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Centrum Kultury Izabelin


  • Akceptuje zwierzęta
  • Dostosowany
  • Parking

Nawiguj z Google


Opis

CKI prowadzi edukację kulturalną i sportową. Rozpoznaje, rozbudza i stara się zaspokajać potrzeby oraz zainteresowania mieszkańców gminy i okolic.
Budynek posiada nowoczesną, wielofunkcyjną salę widowiskowo-koncertową oraz specjalistyczne pracownie. W pracowniach tych działa wiele sekcji tematycznych (plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe i rekreacyjne, edukacyjne i językowe). Uczestnikami zajęć są dzieci od pierwszego roku życia, młodzież, dorośli – aż po seniorów.
Centrum Kultury Izabelin jest też miejscem, gdzie odbywają się koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne i inne wydarzenia kulturalne na wysokim poziomie artystycznym. Na naszej scenie koncertowały z powodzeniem takie zespoły, jak PZPiT Mazowsze, De Mono, Stare Dobre Małżeństwo, Czerwony Tulipan, a także Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Czesław Mozil, Kasia Kowalska, Ania Rusowicz, Edyta Geppert, Katarzyna Groniec, Halina Frąckowiak, Michał Bajor i wielu innych.
Organizujemy i współorganizujemy też szereg imprez cyklicznych, wśród nich Izabelińskie Spotkania z Książką, Festiwal „W Krainie Chopina”, Festiwal Natura Kultura Media im. R. Kapuścińskiego, a także Mazowiecki Festiwal Piosenki „Rozdźwięki”. Dużym powodzeniem cieszą się nasze imprezy sportowe, takie jak Bieg Zmarźlaka, rajdy rowerowe, Maraton Fit Dance, Karnawałowe Lodowisko i wiele innych.

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność architektoniczna: do wejścia głównego prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Architektura budynku umożliwia dostęp osób na wózkach do wszystkich pomieszczeń.

Budynek ma cztery kondygnacje – jedna podziemna i trzy naziemne. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się przez klatkę schodową lub windę, która dojeżdża do każdej kondygnacji.                                                          

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku.     

W budynku znajdują się przenośne pętle indukcyjne – w sekretariacie oraz szatni. Istnieje również możliwość korzystania z urządzeń podczas wydarzeń. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.                                                                                         

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ze względu na specyfikę niektórych wydarzeń artystycznych zamiar wejścia z psem na takie wydarzenie powinien zostać zgłoszony wcześniej.

Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd do tych miejsc jest od ulicy 3 Maja i ulicy Matejki.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.