Ryś Izabelin

ul. Jana Wieczorka 50, 05-080 Laski
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Ryś Izabelin


Nawiguj z Google

Opis

Co robimy?
  • Organizujemy zajęcia sportowe, w tym treningi biegowe dla mieszkańców.
  • Koordynujemy ogólnopolską akcję Rowerowy Maj.
  • Wynajmujemy obiekty sportowe.
  • Organizujemy wydarzenia sportowe, m.in. imprezy biegowe, turnieje brydżowe, marsze na orientację, rajdy rowerowe, turnieje tenisa stołowego, warsztaty taneczne.
  • Administrujemy i dbamy o utrzymanie gminnych placów zabaw, boisk i siłowni plenerowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.