Klinika stomatologiczna

Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Klinika stomatologiczna


  • Dostosowany
  • Parking

Nawiguj z Google

Opis

stomatologia ogólna, implantologia, ortodoncja, protetyka, endodoncja

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

podjazd , toaleta , przeszkolony personel

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.