BUDWEX Mieczysław Wasilewski

Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

BUDWEX Mieczysław Wasilewski


  • Akceptuje zwierzęta
  • Parking

Nawiguj z Google

Opis

Firma działająca w branży elektroenergetycznej w głównej mierze z zakładaniem instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, urzędach i obiektach przemysłowych konserwacją oświetlania ulic, terenów i innych obiektów budową linii oświetleniowych , energetycznych budową przyłączy kablowych i napowietrznych budową stacji transformatorowo-rozdzielczych konserwacją instalacji elektrycznych usuwaniem awarii instalacji elektrycznych Wykonywanie pomiarów elektrycznych Wynajem sprzętu typu podnośnik koszowy , koparka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.