SPZOZ Izabelin

ul. Kazimierza Tetmajera 3A, 05-080 Izabelin C
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

SPZOZ Izabelin


  • Parking

Nawiguj z Google


Opis

Misją SPZOZ Izabelin jest kompleksowa, empatyczna, profesjonalna opieka sprawowana nad Pacjentami, którzy powierzyli nam swoje zdrowie i życie. Dążymy do opieki zapewniającej Pacjentom poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego i troski.

Naszym celem jest sukces mierzony zadowoleniem ludzi, którzy powierzyli naszej opiece największe posiadane dobro, swoje zdrowie i życie.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.