HAWITECH Hubert Wiśniewski

Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

HAWITECH Hubert Wiśniewski


Nawiguj z Google

Opis

Okresowe przeglądy budynków – półroczne, roczne i pięcioletnie. Przeglądy instalacji gazowych. Przeglądy kominiarskie oraz instalacji wentylacji mechanicznej. Pomiary i badania instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.