• Home
  • Lista aktualności

Dzień otwarty w klubie dziecięcym Łoszaki

Nie możemy się doczekać, aby Was zobaczyć

Wieści z sołectwa Hornówek

Rozliczenie wydatków z funduszu sołeckiego wsi Hornówek za rok 2023.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.