• Home
  • Wieści z sołectw - Izabelin C
Image

Wieści z sołectw - Izabelin C

Zapraszamy mieszkańców Izabelina C na zebranie wiejskie 20 czerwca w czwartek OSP Izabelin, J.Matejki  o godzinie 18:00. OSP Izabelin, Jana Matejki 33

W programie zebrania:

Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie nowego Wójta Gminy Izabelin oraz omówienie Siódemki dla sołectwa Izabelin C.

4. Informacja o zadaniach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w rok 2024.

5. Propozycja zmiany podziału środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie zebrania

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.