Image

Wieści z sołectw – Truskaw – zebranie wiejskie

Zapraszamy mieszkańców Truskawia na zebranie wiejskie 19 czerwca w środę na Mokrych Łąkach o godzinie 18:00. 

W programie zebrania:

1. Otwarcie zebrania. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przedstawienie nowego Wójta Gminy Izabelin oraz Radnych Gminnych z okręgów, w których głosowali mieszkańcy Truskawia. 
4. Informacja o zadaniach zrealizowanych z Funduszu Sołeckiego. 
5. Zmiana podziału środków Funduszu Sołeckiego na rok 2024. 
6. Sprawy różne, wolne wnioski
7. Zakończenie zebrania

Zapraszamy i do zobaczenia!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.