Image

„Wybiegaj bezpieczną przestrzeń”

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników biegu na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Wasze zaangażowanie i duch zespołowej rywalizacji przyczyniły się do zebrania funduszy na poprawę bezpieczeństwa wychowanków oraz wszystkich osób z niepełnosprawnością wzroku.

Dystans biegu wynosił 3 300 metrów, a każda pokonana pętla przekładała się na darowiznę. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!   
Brawo dla naszych urzędników! 


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.