• Home
  • Lista aktualności
  • Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Image

Bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu pokarmowego (gastroskopia i kolonoskopia) w 2024 r.

Badania finansowane są z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Program dotyczy osób, u których lekarz pierwszego kontaktu (POZ) stwierdza występowanie czynników ryzyka choroby układu pokarmowego (wiek, obciążony wywiad rodzinny, niepokojące objawy). Wymagane jest skierowanie, którego wzór jest dostępny u lekarzy Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Badania będą wykonywane w klinice Formmed, ul. Warszawska 197 d, Babice Nowe.

Pacjenci są zapisywani aż do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie programu z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.