• Home
  • Druga sesja Rady Gminy Izabelin VIII kadencji - komisje
Image

Druga sesja Rady Gminy Izabelin VIII kadencji - komisje

21 maja 2024 r. odbyła się druga sesja Rady Gminy Izabelin VIII kadencji.

Podczas spotkania podjęto ważne decyzje dotyczące funkcjonowania naszej gminy, w tym wybór składów komisji.

O zakresie działania komisji stałych Rady Gminy Izabelin można przeczytać tutaj:

https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,38268,sklady-stalych-komisji-rady-gminy-izabelin-viii-kadencji.html

Składy Stałych Komisji Rady Gminy Izabelin VIII kadencji:

Komisja Rewizyjna w składzie:

1.    Tomasz Siemiński - przewodniczący    
2.    Joanna Białas
3.    Gabriela Kwiatkowska
4.    Radosław Roszczyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
    
1.    Jacek Szarpak – przewodniczący
2.    Jolanta Kowalska
3.    Ewa Maliszewska
4.    Elżbieta Sawińska

Komisja Gospodarczo – Finansowa w składzie:

1.    Ewa Maliszewska  - przewodnicząca
2.    Eliza Daniel
3.    Gabriela Kwiatkowska
4.    Radosław Roszczyk
5.    Tomasz Siemiński
6.    Jacek Szarpak
7.    Małgorzata Wiśniewska

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w składzie:

1.    Elżbieta Pawłowska  - przewodnicząca
2.    Eliza Daniel
3.    Jolanta Kowalska
4.    Radosław Roszczyk
5.    Tomasz Siemiński
6.    Grzegorz Sinicyn
7.    Bogdan Szczesiak
8.    Małgorzata Wiśniewska

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Profilaktyki w składzie:

1.    Elżbieta Sawińska – przewodnicząca
2.    Joanna Białas
3.    Sławomir Kurzepa
4.    Elżbieta Pawłowska

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w składzie:

1.    Grzegorz Sinicyn - przewodniczący    
2.    Eliza Daniel
3.    Sławomir Kurzepa
4.    Jacek Szarpak
5.    Bogdan Szczesiak
6.    Małgorzata Wiśniewska

Transmisja: https://izabelin.esesja.pl/transmisja/52250/ii-sesja-rady-w-dniu-wtorek-21-maja-2024.htm

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Izabelin: https://bip.izabelin.pl/

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.