Image

Jak skorzystać z Programu „Mój Izabelin”?

Zacznij od ściągnięcia aplikacji Karta „Mój Izabelin” z AppStore lub GooglePlay. Możesz też skorzystać ze strony www karta.izabelin.pl. (Zaloguj).

Aby założyć konto, wystarczy, że zalogujesz się Profilem Zaufanym (bez PZ nie można założyć konta w aplikacji ani przez stronę; w momencie uruchomienia stacjonarnych punktów wydawania kart możesz wnioskować o kartę fizyczną).
Jak założyć Profil Zaufany: https://www.gov.pl/web/profilzaufany

Po zalogowaniu wyraź niezbędne zgody (RODO) oraz uzupełnij swoje dane, aby móc w pełni korzystać z możliwości aplikacji.

Mieszkasz w gminie Izabelin, płacisz tu podatki i odprowadzasz opłatę za odpady? Możesz wnioskować o pakiet Tu Mieszkam. Do wniosku wypełnianego online dołącz skan/zdjęcie pierwszej strony zeznania podatkowego za zeszły rok (jeśli rozliczasz się ze współmałżonkiem, który nie będzie uczestniczył w Programie Mój Izabelin, zasłoń jego dane na dokumencie) oraz oświadczenie o opłacie za odpady.

Pracujesz w jednej z jednostek organizacyjnych gminy Izabelin, ale tu nie mieszkasz? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się o możliwościach: karta@izabelin.pl

Jeśli nie mieszkasz w gminie Izabelin, a chcesz korzystać z usług np. gminnej biblioteki, możesz wystąpić o odpowiedni pakiet powiązany z gminną jednostką organizacyjną.

Wydanie karty oraz korzystanie z jej funkcjonalności (w tym zniżek) jest bezpłatne.

Jeśli do swojego konta dopiszesz osoby ze swojej rodziny (dzieci, żonę/męża – mieszkających pod tym samym adresem), utworzysz Konto Rodzinne.
W każdym momencie możesz zrezygnować z udziału w Programie Mój Izabelin. Jeżeli chcesz zamknąć swoje konto, użyj do tego zakładki Zgłoszenia. Wybierz opcję Nowe zgłoszenie. Z dostępnych kategorii wybierz Chcę zamknąć konto. W polu Tytuł możesz wpisać np. „Zamknięcie konta”, podobnie w polu Treść.

Pamiętaj, że powinnaś/powinieneś każdorazowo poinformować gminę Izabelin o zmianie:

  • swojego adresu (w tym o wymeldowaniu),
  • innych danych niezbędnych do weryfikacji uprawnień,
  • danych kontaktowych lub danych osobowych,
  • znaczącej zmianie wizerunku,
  • a także o śmierci i zmianie danych lub uprawnień osób, których dane znajdują się na Koncie Rodzinnym.

W przypadku zniszczenia albo zgubienia karty plastikowej lub breloka należy jak najszybciej zgłosić to przez aplikację lub stronę www (zakładka Zgłoszenia, Utwórz nowe, Zablokuj kartę) lub w Punkcie Wydawania Kart (w wypadku osób niemających dostępu do internetu).
Zablokowana karta nie będzie mogła być wykorzystana ponownie.
Aby otrzymać duplikat karty, należy wystąpić z odpowiednim wnioskiem (ewentualnie dołączyć do niego zniszczoną kartę lub brelok) oraz uiścić opłatę 20 zł.

Co stanie się ze starą Kartą Izabelińczyka?
Program „Karta Izabelińczyka Plus” będzie stopniowo wygaszany do końca czerwca 2024 roku. Oznacza to, że jeśli chcesz korzystać z usług i zniżek powiązanych z kartą, powinnaś/ieneś założyć konto w nowym programie – „Mój Izabelin”. Po 30 czerwca 2024 roku stara karta nie będzie już honorowana u partnerów zniżek.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.