Image

Czym jest karta „Mój Izabelin”?

Karta „Mój Izabelin” to, najprościej mówiąc, konto w Programie „Mój Izabelin”, które umożliwia korzystanie z preferencyjnych zniżek i usług oferowanych przez partnerów programu – przedsiębiorców działających w gminie Izabelin.
Karta ułatwia również bieżące korzystanie z usług jednostek gminnych, w tym:
 • Urzędu Gminy Izabelin,
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Szkoły Podstawowej w Izabelinie,
 • Gminnego Przedszkola w Izabelinie,
 • Gminnego Przedszkola w Laskach,
 • Centrum Usług Wspólnych Izabelin,
 • Gminnej Stołówki w Izabelinie,
 • Centrum Kultury Izabelin,
 • Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie,
 • Klubu dziecięcego Łoszaki.
Karta może być w postaci cyfrowej (konto w aplikacji mobilnej, plastikowej karty (dla osób, które nie mogą używać aplikacji) lub  breloka z tokenem RFID.

Program Mój Izabelin jest skierowany w szczególności do:
 • mieszkanek i mieszkańców gminy Izabelin,
 • pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz
 • innych osób korzystających z usług tych jednostek.
Wydanie Karty oraz korzystanie z jej funkcjonalności (w tym zniżek) jest bezpłatne.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020l Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.